skip to Main Content
Menu

Exposities

Kijk op de dijk

Met de virtual reality experience ervaren bezoekers van Natuurcentrum Ameland het stijgende zeewater vanaf een dijk. Tijdens de landelijke Week van Ons Water lanceert het Natuurcentrum in samenwerking met Wetterskip Fryslân deze bijzondere dijkbeleving voor jong en oud, die onderdeel uitmaakt van de vernieuwde expositie Kijk op de dijk. Maandag 10 oktober openen kinderen van de Kardinaal de Jong school uit Nes de vernieuwde expositie.

De expositie Kijk op de dijk laat bezoekers met eigentijdse toepassingen zien en ervaren dat veilig wonen onder de zeespiegel niet vanzelfsprekend is en hoe belangrijk sterke dijken zijn. Zo klim je bij de virtual reality experience met een speciale bril op de dijk voor een echte dijkbelevenis. Of je bouwt zelf een dijk met de Kinect game; een spel dat reageert op bewegingen. En als je de Natuurcentrum app download, komen verschillende onderdelen in de expositie tot leven. Verder is er interessante informatie te vinden over de historie van de Waddenzeedijk en de dijkverbetering op Ameland.

op het eiland in het bijzonder.Wetterskip Fryslan beheert ongeveer 210 kilometer primaire keringen. Dat zijn onder meer dijken langs de Waddenzee en het IJsselmeer, maar ook de dijk van Ameland wordt hieronder gerekend. Primaire waterkeringen die bij de zesjaarlijkse toetsing op veiligheid niet meer aan de wettelijke veiligheidsnormen voldoen, gaat het waterschap verbeteren. Daarvoor is vanuit het Rijk het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) in het leven geroepen.
Voor Friesland zijn er op dit moment twaalf dijkverbeteringsprojecten opgenomen en Ameland is daar een van. Aan de zuidzijde wordt het eiland beschermd door de Waddenzeedijk. Deze ruim 16 kilometer lange dijk is in eigendom en beheer van Wetterskip Fryslan. Aan de noordzijde beschermen duinen het eiland tegen het water van de Noordzee. Rijkswaterstaat onderhoudt deze zandige waterkering.

In de dijkexpositie in het Natuurcentrum, wordt ook Dijkverbetering Ameland De ontwikkeling van de dijkexpositie is onderdeel van het educatieprogramma dat Wetterskip Fryslân heeft ontwikkeld in het kader van de verbetering van de Waddenzeedijk op Ameland. Over 16,5 kilometer wordt de bekleding verbeterd en de dijk gemiddeld 35 centimeter verhoogd. De dijk voldoet in 2018 weer aan de wettelijke veiligheidseisen en biedt de komende 50 jaar bescherming tegen hoogwater. www.kijkopdedijkameland.nl

Expositie miniatuur vuurtorens Piet Wieringa

Een zeer uitgebreide vuurtorenverzameling van Piet Wieringa is in de vuurtoren te zien.

Een paar honderd zelfgemaakt torens, van over de hele wereld, worden getoond op de 6e verdieping.

Exposities Kerstvakantie

‘’Navigeren op het ijs’’

Maritiem Centrum Ameland in Hollum.
Hoe houd je op een woeste zee zonder moderne technieken het schip op koers? Aan de hand van verschillende oude navigatie middelen ga je het zelf ontdekken. De stuurman neemt je mee op reis! Het zonnestelsel en de sterren spelen hierbij een belangrijke rol. Naast het opdoen van een leuke ervaring leer je ook nog eens van alles over het sterrenwezen. Ga maar eens op zoek naar de poolster, en zet koers naar het Noordwesten.

‘’De vrouw achter de zeeman’’

Museum Swartwoude in Buren
Als de mannen op zee zijn, staan de Amelander vrouwen er thuis alleen voor. Er moet geld worden verdiend en monden gevoed. Jantje Jans, de vrouw van Hidde Dirks Kat neemt de bezoekers mee op een culinaire reis door museum Swartwoude. Door het hele museum kom je vrouwen tegen. Ze laten ons kennis maken met oude eilander gerechten. De recepten komen terug in een arctisch kookboekje, en is te koop in de museumwinkel.

‘’De reis van Hidde Dirks Kat’’

Museum Sorgdrager in Hollum
Commandeur Hidde Dirks kat neemt je mee op zijn zeereis. Als bemanningslid stap je aan boord van de Juffrouw Klara en beleef je de verschrikkelijke zeereis met Kat mee. Op verschillende momenten komt Hidde Dirks Kat tevoorschijn.
Dan vertelt hij over de ontberingen die hij wonder boven wonder heeft overleefd. De zeereis start elke half uur en is dagelijks te bezoeken.

‘’Project SeaBlue”

Natuurcentrum Ameland in Nes
Vanaf half december is in het Natuurcentrum op Ameland de installatie SeaBlue te zien. Een kunst/natuur educatief project van kunstenaars Gerdie de Jong en Joris Collier. Tot november 2019 werken zij aan een installatie die steeds in ontwikkeling is. Samen met bezoekers van het museum groeit een schone zee op een organische manier uit tot een door plastic bevuilde
onderwaterwereld. Het project vraagt op deze manier aandacht voor het fenomeen ‘’Plastic Soep’’. Een snel groeiend wereldwijd probleem, waarbij plastic afval in het milieu terecht komt.

Close search
Back To Top
×Close search
Zoeken